పాలకు బదులుగా వంటలలో అలాగే తాగడానికి ఉపయోగించే కొన్ని సాధారణ ప్రత్యామ్నాయాలు:

సోయా పాలు: సోయాబీన్స్ నుండి తయారవుతుంది, సోయా పాలు ఆవు పాలకు సమానమైన పోషక విలువలు కలిగి ఉంటాయి

బాదం మరియు నీటితో తయారు చేయబడిన బాదం పాలు ఆవు పాల కంటే తక్కువ కేలరీలను కలిగి ఉంటాయి.

 కొబ్బరి పాలు చిక్కగా మరియు కమ్మగా ఉండడం వాళ్ళ కూరలు, బిర్యానీ లాంటి వంటల్లో వాడుకోవచ్చు

వోట్స్ మరియు నీటితో తయారు చేయబడిన, వోట్ పాలు కొద్దిగా తీపి, వోట్స్ లాంటి రుచిని కలిగి ఉంటాయి.

అన్నం వార్చగా వచ్చిన వాటర్ ని గంజి అంటారు, కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని డైరెక్ట్ గా త్రాగవచ్చు. సూప్ లలో కూడా  వాడుకోవచ్చు 

జనపనార గింజలు మరియు నీటి నుండి తయారవుతాయి, జనపనార పాలు నట్టి రుచి మరియు క్రీము లాగ  ఉంటాయి. 

అవిసె గింజలు మరియు నీటితో తయారు చేయబడిన అవిసె పాలు అనేక వంటకాలలో పాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు